HK3O | Den Haag [afmelding]

HK3O oftewel het Haags Klezmer Trio speelt Oost-Europese joodse volksmuziek. Melancholisch, vrolijk en rusteloos. Deze drie schijnbaar tegengestelde gemoedstoestanden zijn van toepassing op deze muziek. Het trio is een duo en bestaat uit Rob (klarinet) en Frank (accordeon).